Missie

 

Ouders eraan herinneren dat zij de eerste opvoeders van hun kinderen zijn

IFFD-Belgium wil de ouders overtuigen van het belang van het gezin en zijn onvervangbare bijdrage aan zowel het geluk van zijn leden als aan vrede en sociale cohesie. Onder de primaire, maar niet alleenstaande, verantwoordelijkheid van de ouders draagt het gezin bij tot het algehele welzijn van de samenleving, de educatieve ontwikkeling van de jeugd en hun sociale integratie, alsook tot economische groei. Het is in de familie dat men leert samen te leven (of niet).

Sterke richtlijnen geven voor de ontwikkeling van kinderen

IFFD-Belgium biedt haar opleiding aan aan alle koppels, ouders en (toekomstige) ouders die hun vorming willen verbeteren met onze cursussen, ongeacht hun ras, religie, geslacht of land van herkomst..

Ouders en hun visie

Met een optimistische visie op het gezinsleven en een gepersonaliseerde opvoeding, bieden ouders als vrijwilligers hun diensten aan via IFFD-Belgium om andere koppels en (toekomstige) ouders te helpen om samen een gemeenschappelijk opvoedingsproject te ontwikkelen dat hun eigen is, dankzij de case-analysemethode.

Onze leden

De activiteiten van IFFD-Belgium worden verzekerd door ouders die zelf een training gevolgd hebben in het verbeteren van het dagelijkse gezinsleven, in het bijzonder in het in de praktijk brengen van de basisprincipes van de opvoeding van kinderen, evenals in technieken voor groepsanimatie.
IFFD Belgium biedt geen therapeutische zorg, of academische vorming aan, maar leert een methode aan om ouders te helpen slagen in hun opvoedingstaak.

10 Punten

  1. IFFD-Belgium is een centrum van Family Enrichment,  zonder winstoogmerk en onafhankelijk.
  2. IFFD-Belgium maakt deel uit van IFFD, een ngo die werkt in 68 landen op 5 continenten.
  3. Onze missie is gezinnen te helpen. We discrimineren niet op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht of land van herkomst.
  4. Wij bevestigen dat het opvoeden van kinderen een voor ouders onvervreemdbare taak is die de steun van de samenleving verdient.
  5. Om deze taak in praktijk te brengen, volstaat het niet om het gewoon te willen, je moet ook leren hoe je het moet doen.
  6. Onze programma’s gebruiken de “casusmethode”, die de dialoog over echte situaties bevordert zonder onze eigen ideeën op te leggen of die van andere mensen te verwerpen.
  7. Moderators zijn ouders met expertise in het leiden van kleine groepsdiscussies.
  8. De programma’s worden aangeboden aan groepen ouders met kinderen van dezelfde leeftijd.
  9. Het is belangrijk dat beide ouders deelnemen aan de cursus, zodat beiden een persoonlijke bijdrage aan de dialoog kunnen leveren.
  10. De IFFD-federatie organiseert regionale en wereldcongressen om zijn identiteit te versterken en kennis en “best practices” te verspreiden.

Geschiedenis

Family Enrichment begon haar activiteiten in Barcelona in de jaren 1960 als een initiatief van een groep ouders, die zich actief bezig hielden met de opvoeding van hun kinderen en zich realiseerden dat ze in de veranderende wereld waarin ze leefden meer nood hadden aan training om hun volledige potentieel als opvoeders te ontwikkelen.
In de methode van de gevallen studie (“case study method”) ontwikkeld door de universiteit van Harvard, vonden ze een flexibele, participatieve en praktische manier van training die stimuleert om te discussiëren over situaties uit het echte leven waarbij iedereen zijn ideeën op een evenwaardige manier kan vertellen.. Zij gebruikten deze methode als basis voor IFFD’s trainingsprogramma’s.

In België startten de cursussen vanaf 1975 in Brussel en Leuven door de vzw IDF (Instituut van de Familie). Sindsdien hebben honderden gezinnen aan de cursussen deelgenomen. Ze heeft van 2002 tot 2008 ook 2 projecten gecoördineerd in verband met levenslang leren voor volwassen (Lifelong Learning Programme) die gefinancierd werden door de Europese Unie (Grundtvig-Socrates) in samenwerking met partners uit Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Polen.

In september 2016 besliste de beheerraad van IDF om de naam van de vereniging te wijzigen in IFFD-Belgium.

Onze Belgische vereniging is één van de stichtende leden van IFFD  (International Federation for Family Development).

Meer info is terug te vinden op www.iffd.org

Directie

IFFD Belgium is een vereniging zonder winstoogmerk.
Het personeel bestaat uit ouders die hun werk gratis aanbieden.

Raad van bestuur
Voorzitter: Isabelle de Mol
Andere leden: Francesco di Lodovico, Patrick de Livois, Carmen de Vuyst, Francesco Salerno, Marie et Olivier de Lophen.

Moderators, teamleiders en bestuurders van verschillende cycli.

Een team van goed opgeleide ouders is verantwoordelijk voor het modereren van cases van de verschillende cycli die worden voorgesteld volgens de “gevallen methode”. Andere ouders animeren als “groepsleiders” voorbereidende  bijeenkomsten in kleine groepen.