De eerste missie van Family Enrichment is de deelnemers de instrumenten te geven die ze nodig hebben om hun potentieel als persoon en/of opvoeder van hun kinderen maximaal te ontwikkelen, en om hun persoonlijk project en het levensproject voor hun gezin te ontwikkelen.

IFFD-programma’s zijn bedoeld om te antwoorden op vragen die zich in verschillende stadia van de ontwikkeling van kinderen voordoen, of om na te denken over ons persoonlijk leven of ons leven als koppel. Alle cursussen zijn gestructureerd volgens de casestudymethode en beschrijven echte situaties. De gevallen worden eerst geanalyseerd in kleine teams. Vervolgens worden dezelfde gevallen in grotere groepen besproken in algemene sessies, geanimeerd door deskundigen op het gebied van gezinsontwikkeling.

Cursussen voor echtparen

Groeien in Liefde I

Voor pas getrouwde echtparen.

Thema’s:

 • Het verbond van liefde
 • De communicatie. De talen van de liefde
 • Affectiviteit en seksualiteit
 • Evenwicht tussen professioneel leven en privé-leven
 • Sleutels om samen te leven

Groeien in Liefde II

Voor koppels vanaf 5 jaar huwelijk. Deze vormingscyclus is bedoeld voor koppels, van welke leeftijd dan ook, die hun echtelijke relatie willen verstevigen en hun persoonlijke groei willen verdiepen. Een goede echtelijke relatie zal ook hun opvoedingstaak vergemakkelijken. Met dit programma en in een vriendschappelijke sfeer zullen de deelnemende koppels een middel vinden om hun eigen situatie als echtpaar te verkennen en te verbeteren als persoon, als echtgeno(o)t(e), als ouders en om de kwaliteit van hun huwelijksliefde te verbeteren. Het is maar als het koppel goed functioneert, dat het thuis die omgeving wordt waar de kinderen echt kunnen groeien als personen.

Thema’s

 • De liefdesband versterken
 • De communicatie en het nemen van beslissingen in het koppel
 • Gemeenschappelijk  liefdes- en levensproject
 • Evenwicht tussen familie en werk
 • De harmonie in de familie

Grootouders

Deze cyclus is bedoeld voor grootouders die willen deelnemen aan de opvoeding van hun kleinkinderen. Het kan gebeuren dat grootouders zich voorbij gestreefd voelen, zelfs nutteloos wanneer de pensioenleeftijd er aan komt. Dit kan dan weer tot twee fouten leiden: ofwel een normaal actief leven verlaten, ofwel zich vastklampen aan dingen die niet meer van hun leeftijd zijn en dat terwijl er nieuwe mensen in hun leven verschijnen: de schoonkinderen, de schoonfamilie en de kleinkinderen. Dit programma biedt de grootouders de gelegenheid om na te denken en zich voor te bereiden op deze nieuwe uitdaging die het leven hen schenkt. Ze ontdekken hoe ze zich kunnen aanpassen en hoe ze efficiënte en voldoening gevende manieren kunnen vinden om hun omgeving gelukkig te maken

Thema’s:

 • De uitgebreide familie en de grootouders
 • De gouden tijd van het huwelijk
 • De relatie tussen de grootouders en hun kleinkinderen
 • De grootouders en de intergenerationele banden
 • De volwassen kinderen die blijven hangen in de adolescentie
 • Grootouders in de maatschapij
 • Het doorgeven van de transcendentale dimensie van de mens
 • Vreugde en verdriet in de familie

Cursussen voor singles

Personal Project

Voor jong professionelen die aan het begin van hun toekomst staan. Een keer de adolescentie beëindigd is, ga je het volwassen leven binnen. Grote beslissingen worden genomen, die een invloed zullen hebben op de rest van je leven. Professionele loopbaan, engagement, verloving, huwelijk, zin van het leven: het zijn vragen die je zal moeten beantwoorden. Het komt vaak voor dat jongeren door noodsituaties beslissingen moeten nemen zonder dat ze de tijd hebben gehad om erover na te denken en over de kennis en/of essentiële criteria te beschikken om ermee om te gaan. Soms hebben zij niet geleerd om beslissingen op een goeie manier te nemen. De jonge deelnemers aan deze opleidingscyclus analyseren de realiteit waarin ze leven, leren te ontdekken welke betekenis ze aan hun eigen leven willen geven en dus ook hoe ze pertinente beslissingen kunnen nemen. Ze bespreken de meest relevante aspecten van de belangrijkste thema’s die hun toekomst zullen vormgeven.

Thema’s

 • Zelfkennis- en levensproject
 • Vrijheid, verantwoordelijkheid en compromis
 • Werk, vriendchap en familie
 • Emotioneel leven en emotionele inteliggentie
 • Het grote avontuur van het huwelijk
 • Communicatietechnieken en probleemoplossing
 • Spiritueel groeien: meer zijn om beter lief te hebben

Cursussen voor ouders

 

Eerste Pasjes (0-3 jaar)

Voor ouders van pasgeboren kinderen tot 3 jaar en voor toekomstige ouders. Eén van de objectieven van opvoeding vanaf de wieg is leren gebruik te maken van alle familiale situaties om er  opmerkelijke leermomenten van te maken. Veel studies tonen aan dat vroege stimulering de meest efficiënte manier is om de integrale ontwikkeling van hun kind te bevorderen: intelligentie, psychomotorische activiteit en gedrag. Deze cyclus zal u helpen de pedagogische structuren en de fundamentele basisgewoontes te ontdekken, die het kind zou moeten verwerven.

Thema’s

 • Inleiding (opvoeden vanaf de wieg)
 • Sleutel-aspecten van de ontwikkeling van het kind
 • De familiale omgeving van het kind
 • Temperament en karakter
 • Broers en zussen
 • Het spel en speelgoed in het leven van het kind
 • Wilskracht en discipline
 • Opvoeden voor de sensibiliteit van het mooie en de deugden

Eerste Conversaties (4-5 jaar)

Vorming voor ouders van kinderen van 4 tot 5 jaar In de eerste drie levensjaren leren de ouders in de cursus “Eerste pasjes” de basisgewoontes om op te voeden. Nu dienen ze de ontwikkeling van nieuwe fysieke en intellectuele vaardigheden te ontwikkelen bij hun kinderen van 4-5 jaar, om ze te helpen groeien in alle dimensies van hun persoon.Dit programma onderstreept de noodzaak om een authentiek familieleven op te bouwen en om een succesvolle autoriteit uit te oefenen. Het is tevens het ideale moment om gebruik te maken van hun ontluikend vermogen om te praten zodat onze opvoedende taak doeltreffend wordt en om de kinderen van deze leeftijd een vlotheid in omgang met anderen aan te leren.

Thema’s

 • Inleiding: de psychologie van de 4-5 jarigen
 • Het temperament ontdekken en het karakter vormen
 • Gelukkig leven in familie
 • Harmonie en conflicten tussen broers en zussen
 • Opvoeding van het gevoelsleven en de transcendentie
 • Tijd om echtgenoten te zijn
 • Opvoedingsinvloeden. De familiale omgeving en vrije tijd
 • Wil en discipline

Eerste Letters (6-7 jaar)

Vorming voor ouders met kinderen tussen 6 en 7 jaar oud. De cursus Eerste Letters leert over de ontwikkeling van kinderen van 6 tot 7 jaar, leeftijd waarop zij hun eigen persoonlijkheid beginnen te tonen. Om deze reden wordt het accent gelegd op het verpersoonlijken van de opvoeding, waarbij voor elke stap van de ontwikkeling van het kind objectieven gekozen worden. Het is tijdens deze jaren dat het kind het gebruik van het verstand gaat verwerven, en van daaruit moet zijn opvoeding zich richten op intelligentie, het geven van antwoorden op zijn vragen en uitleg voor zijn nieuwsgierigheid over de wereld die voor hem opengaat.

Thema’s

 • Naar het gebruik van de rede
 • Kennis van kinderen. De verschillende karakters
 • Evenwicht vinden tussen thuis en beroep
 • Weten hoe te bevelen. Weten hoe te gehoorzamen
 • Menselijke seksuele opvoeding tijdens de kindertijd
 • Zijn spelletjes en hobby’s
 • De invloed van de mensen om ons heen

Eerste Beslissingen (8-10 jaar)

Vorming voor ouders met kinderen tussen 8 en 10 jaar oud. In de laatste jaren van de kindertijd tonen meisjes en jongens veel gemak in hun relaties met hun omgeving. Dit dwingt hen om een groot aantal persoonlijke beslissingen te nemen die voortkomen uit het dagelijks leven. Om een keuze te kunnen maken, moet gebruik worden gemaakt van referentiecriteria. Met dit programma analyseren ouders het belang van leven volgens een waardeschaal, hoe ze deze waarden overbrengen op kinderen en hoe ze hen  helpen deze te veroveren. Op deze leeftijd bevinden de kinderen zich in de meest kinderlijke en ontvankelijke fase, en daarom kunnen we bepaalde onderwerpen niet uitstellen. Bovendien zou het veel moeilijker te behandelen zijn wanneer de problemen van de puberteit en de adolescentie zich voordoen. Het is nu tijd om de deugden en waarden te consolideren.

Thema’s

 • Inleiding: de eerste beslissingen in een periode van evenwicht
 • Karakterisering en studies
 • De wil opvoeden
 • Het beheer van de vrije tijd
 • Crisissen in het huwelijksleven overwinnen
 • Het opvoeden van de transcendente dimensie
 • Reflecties over opvoeding tot liefde
 • Het gezag van ouders

Preadolescentie (11-14 jaar)

Vorming voor ouders met kinderen van 11 tot 14 jaarIn de puberteit ervaren kinderen verschillende psychosomatische veranderingen die hun gevoeligheid en gedrag beïnvloeden. De invloed van bepaalde agressieve factoren van buitenaf versterkt dit fenomeen. Deze trainingscyclus helpt ouders de oorzaken en gevolgen van deze veranderingen te analyseren, evenals te bestuderen hoe ze een gezonde en sterke relatie met hun kinderen kunnen onderhouden, zonder hun natuurlijke ontdekking van de wereld te beperken.

Thema’s

 • Inleiding: veranderingen en aanpassingen rond de puberteit
 • Karakter, persoonlijkheid en waarden
 • Invloed van het milieu en de verwerving van studiegewoonten
 • Autoriteit en gezinsleven. Het concept van dienstbaarheid en de vroomheid in het leven van kinderen
 • De verovering van autonomie en nieuwe technologieën
 • De waarde van het lichaam: seksuele identiteit
 • Dialoog om huwelijkscrisissen te boven te komen

Adolescentie 

Vorming voor ouders van kinderen van 14 tot 16 jaar. Jongeren zijn, ondanks hun gebrek aan volwassenheid, een schat aan mogelijkheden die ontdekt en begeleid moet worden. Te midden van conflicten en crisissen komen veel familiewaarden, die sinds de kindertijd werden overgedragen, nu aan de oppervlakte en worden ze op de proef gesteld en vervolgens geassimileerd. Ouders die deze trainingscyclus volgen, ontdekken de grote waarde van hun tieners, en leren voorzichtige manieren om hen te behandelen en communicatie doeltreffend te maken in tijden van crisis. Ze analyseren ook de impact van sociale trends op de ontwikkeling van hun nog kwetsbare persoonlijkheid.

Thema’s

 • Crisissen en uitdagingen van de adolescentie: een fase van verandering
 • Bewustwording en aanvaarding van adolescentie
 • Het belang van het zelfbeeld: deugden en waarden
 • Autoriteit en verantwoordelijkheid
 • Het menselijk bestaan: de behoefte aan antwoorden
 • Feesten, vrije tijd en vriendschap
 • Seksualiteit bij adolescenten: opwinding en zelfbeheersing
 • Beter en gelukkiger in het huwelijk

Vorming voor ouders van kinderen van 14 tot 16 jaar Jongeren zijn, ondanks hun gebrek aan volwassenheid, een schat aan mogelijkheden die ontdekt en begeleid moet worden. Te midden van conflicten en crisissen komen veel familiewaarden, die sinds de kindertijd werden overgedragen, nu aan de oppervlakte en worden ze op de proef gesteld en vervolgens geassimileerd. Ouders die deze trainingscyclus volgen, ontdekken de grote waarde van hun tieners, en leren voorzichtige manieren om hen te behandelen en communicatie doeltreffend te maken in tijden van crisis. Ze analyseren ook de impact van sociale trends op de ontwikkeling van hun nog kwetsbare persoonlijkheid.